Viktig informasjon om Koronaviruset

Ulike typer av linser


Standard linse:

Ved en gråstær operasjon opererer vi, som standard prosedyre, inn en linse for syn på avstand. Etter operajonen må man da bruke en lesebrille for å kunne se liten tekst/gjenstander. Denne linsen er kostnadsfri.

Multifokale linser:

Multifokale linser er linser som opereres inn i øyet på samme måte som standardlinsen, men som har evnen til å gi syn på både fjærnt og nært. Begrensning finnes i nærsynet der den aller minste teksten på for eksempel pakkevedlegg til medisiner som er svært liten. Kostnaden for en slik linse er 5000:- /øye da de ikke dekkes av staten.

Toriske linser:

Toriske linser er linser som fjerner skjevhet i hornhinnen. Hornhinnen bør ha en skjevhet på lik eller mer enn -1,50 Dioptrier. Kostnaden for denne linsen er 2000:- /øye.

Multifokal Toriske linser:

Pasienter med skjev hornhinne over -1,50 Dioptrier kan ønske å få en linse som korrigerer for avstand og nært samt skjevheten i samme linse. Dette er nå mulig med en linse som kalles Multifokal Torisk. Den har samme begrensningsom de rent multifokale linsene når det gjelder den aller minste teksten som for eksempel på pakkevedlegg til medisinerder en brille/forstørrelsesglass kan behøves. Kostnaden for denne linsen er 7000:- /øye.