Viktig informasjon om Koronaviruset

Resept


Resept til øyedråper for bruk i forkant av og etter grå stær operasjon legges inn som E-resept.

Øyedråpene kan også kjøpes ved klinikken på selve operasjonsdagen. 

Trenger du å fornye resept kan dette ordnes under konsultasjonen eller kontakt via vår hjemmeside.