Viktig informasjon om Koronaviruset

Resept


Resept til dråper for bruk i forkant av og etter gråstæroperasjon legges inn som E - resept.

Det vanlige er at dråpene kjøpes ved konsultasjonen på klinikken før operasjonen.

Trenger du å fornye resept kan dette ordnes under konsultasjonen eller ta kontakt via vår hjemmeside.