Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste


Konsultasjon uten frikort: 351,- (giro + 59,-)

Konsultasjon med frikort: 0,-

Operasjon uten frikort: 674,- (giro + 59,-)

Operasjon med frikort: 323,- (giro + 59,-)

Ved timer som ikke benyttes eller som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time, vil pasienten belastes hele konsultasjonshonoraret, uavhengig av frikort. Det tilkommer vanligvis gebyr ved ubetalt honorar. 

 

Ved operasjon med spesiallinse tillegges pris for linsen

Linse for skjev hornhinne (torisk): 2000,- per øye

Linse for korrigering for avstandssyn og lesesyn (multifokal): 6000,- per øye

Linse for både korrigering for skjev hornhinne og avstandssyn og lesesyn (multifokal torisk): 7000,- per øye

(Prisene gjelder f.o.m 1. juli 2019)