Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste


Konsultasjon uten frikort: 351,- (giro + 59,-)

Konsultasjon med frikort: 0,-

Operasjon uten frikort: 674,- (giro + 59,-)

Operasjon med frikort: 323,- (giro + 59,-)

For time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, belastes pasienten for hele beløpet for timen uavhengig av frikort!

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette!

Ved operasjon med spesiallinse tillegges pris for linsen!

Linse for skjev hornhinne (torisk): 2000,- per øye

Linse for korrigering for avstandssyn og lesesyn (multifokal): 6000,- per øye

Linse for både korrigering for skjev hornhinne og avstandsyn og lesesyn (multifokal torisk): 7000,- per øye

 

(Prisene gjelder fr.o.m 1. juli 2019)