Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Velkommen til Visus Øyelegesenter AS.

Øyekirurgi Midt-Norge endret navn til Visus Øyelegesenter i juni 2020. Klinikken er lokalisert i Idungården hvor vi utfører grå stær operasjoner og mindre inngrep. I tillegg tar vi imot pasienter med andre øyesykdommer etter henvisning fra primærlege eller optiker.

Vi gleder oss til å møte deg!