Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Velkommen til Øyekirurgi Midt-Norge AS.

Klinikken ble etablert i 1997 som da utelukkende utførte gråstæroperasjoner.

I 2014 flyttet klinikken til Idungården hvor vi nå utfører gråstæroperasjoner og mindre inngrep. I tillegg tar vi imot pasienter med andre øyesykdommer etter henvisning fra primærlege eller optiker.

Vi gleder oss til å møte deg!