Viktig informasjon om Koronaviruset

Etter grå stær operasjon


  • Du må ikke ta med fingrene i øyet og ikke klø
  • Bruk skjoldet du har mottatt om natten
  • Vask hendene med såpe og vann før du drypper øyet
  • Vask hendene med såpe og vann før du vasker øyet med en ren bommulspad dyppet i rent vann.
  • Drypp regelmessig etter skjema
  • Ring oss dersom øyet blir rødt, smertefullt og synet blir dårligere!

 

Telefon til vaktlege: 480 21 261

Vakttelefonen er åpen frem til kl. 16:00 dagen etter operasjonen