Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Karin Aasly

Lege, Spesialist i øyesykdommer

Dr. Karin Aasly er utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm. Hun har arbeidet fra 1981-2014 på øyeavdelingen Røde Kors/RiT/St.Olav i Trondheim.

Hun begynte å arbeide ved Øyekirurgi Midt-Norge AS i 1997 på kveldstid som operatør. I 2012 kjøpte hun bedriften og har deretter utviklet den til en 100% øyelegepraksis med øyekirurgisk- og medisinsk målsettning.

Vibeke Halvorsen

Øyesykepleier

Vibeke er øyesykepleier som er ansatt både ved øyeavdelingen på St.Olav og ved Øyekirurgi Midt-Norge AS for å bistå ved operasjoner.

Nina Haarberg

Sykepleier

Nina er sykepleier deltidsansatt for å bistå på operasjonsstuen og med undersøkelser av polikliniske pasienter. Hun har tidligere arbeidet på St.Olav ved hjerteklinikken.

Anne Flønes

Oftalmologassistent

Anne er oftalmologassistent som frem til nylig har arbeidet ved øyeavdelingen, St.Olav. Hun startet ved Øyekirurgi Midt-Norge AS ved åpningen i  1997 for å bistå ved operasjoner og har fortsatt med dette siden da.

Gönùl Polat

Helsesekretær

Gönùl er helsesekretær ved Øyekirurgi Midt-Norge AS. Hun tar telefonen, setter opp timer og utfører undersøkelser før konsultasjoner og operasjoner.

Anna Aasly

Assisterende leder

Anna er Driftsansvarlig ved Øyekirurgi Midt-Norge AS.

Hennes hovedoppgave er å bestille varer, oppdatere hjemmesiden, være superbruker på datasystemet og koordinere møter og pasienttimer, ferier, timelister og operasjonsprogram. Ved siden av dette tar hun telefonen. Ved fravær hjelper hun til med undersøkelser før konsultasjoner og operasjoner. 

Er per dags dato i foreldrepermisjon.