Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Sammy Basit

Lege, Spesialist i øyesykdommer

Øyelege Sammy Basit er utdannet ved NTNU i Trondheim. Han har arbeidet innenfor øyefaget siden 2006. Han jobbet ved øyeavdelingen St Olavs hospital i Trondheim fra 2009 til 2020 hvor han var ansatt som overlege de 8 siste årene.

Øyelege Sammy Basit overtok virksomheten til Øyekirurgi Midt-Norge AS i juni 2020. Klinikken heter nå Visus Øyelegesenter og vil fortsette behandling innen medisinsk og kirurgisk oftalmologi.

Vibeke Halvorsen

Øyesykepleier

Vibeke er øyesykepleier som er ansatt både ved øyeavdelingen St.Olavs hospital og Visus Øyelegesenter for å bistå ved operasjoner.

Gönùl Polat

Helsesekretær

Gönùl er helsesekretær ved Visus Øyelegesenter. Hun tar telefonen, setter opp timer og utfører undersøkelser før konsultasjoner og operasjoner.

Anna Aasly

Driftsansvarlig

Annas hovedoppgave er å bestille varer, oppdatere hjemmesiden, være superbruker på datasystemet og koordinere møter og pasienttimer, ferier, timelister og operasjonsprogram.