Aktuelt


Noe å tenke på når du ønsker å endre time!

15. januar 2018 kl. 17:28

Vi tar imot pasienter til konsultasjoner på tirsdager, torsdager og fredager.

Vi opererer på mandager og onsdager.

Priser

29. mars 2017 kl. 11:15

Konsultasjon uten frikort: 351,- (giro + 55,-)

Konsultasjon med frikort: 0,-

Operasjon uten frikort: 674,- (giro + 55,-)

Operasjon med frikort: 323,- (giro + 55,-)

 

Ved operasjon med spesiallinse tillegges pris for linsen!

Linse for skjev hornhinne (torisk): 2000,- per øye

Linse for korrigering for avstandssyn og lesesyn (multifokal): 5000,- per øye

Linse for både korrigering for skjev hornhinne og avstandsyn og lesesyn (multifokal torisk): 7000,- per øye

 

(Prisene gjelder fr.o.m 1 juli 2016)

Konsultasjon

29. mars 2017 kl. 11:15

Vi tar imot pasienter for undersøkelse av alle typer øyeproblem. En konsultasjon krever henvisning fra en fastlege/allmennlege/optiker.

Når du kommer til klinikken vil du først bli undersøkt av en assistent. Da vil det utføres en synsundersøkelse og trykkmåling. Det kan også eventuellt utføres netthinnefoto og synsfelt. Til slutt vil det bli dryppet med dråper som utvider pupillen. Disse dråpene har en virkningstid på ca. 4 timer. Du kan få en motdråpe som forkorter tiden med ca. 1 time. Når pupillen er stor vil du oppleve tåkesyn og du vil være lysømfintlig. Det kan derfor være vanskelig å kjøre bil.

Hele undersøkelsen med ventetid tar normalt ca. 1 time.

Vi tar imot pasienter til konsultasjon på tirsdager, torsdager og fredager.

Gråstær operasjon

29. mars 2017 kl. 11:15

Gråstær er en aldersforandring der linsen i øyet gradvis mister sin klarhet. Gråstær gir først og fremst nedsatt syn, "tåkesyn", på både avstand og nært hold. Den eneste behandlingen for dette er operasjon. Den uklare linsen blir da erstattet med en kunstig linse. Risikoen er som regel liten, men komplikasjoner kan forekomme.

Vi tar kun imot pasienter med henvisning.

Pasienter med henvisning fra øyelege får tilsendt time direkte til operasjon. Da diagnosen og vurdering i tillegg til informasjonen om inngrepet er gitt av henvisende lege.

Pasienter med henvisning fra fastlege/allmennlege/optiker får tilsendt time til konsultasjon før en eventuell operasjon.

Når du skal opereres for gråstær - ikke bruk sminke eller ansiktskrem på operasjonsdagen.

Hvis du har øyekatarr, er neseforkjølet eller har kraftig hoste vil operasjonen bli utsatt og ikke utført før du er blitt frisk. Ring oss på forhånd om du er i tvil (73533330) Timen må ombestilles innen 24 timer ellers vil du bli belastet for timen. Dette gjelder selv om du har frikort.

Selve operasjonen tar normalt 15-20 minutter, men du må sette av ca. 3 timer på klinikken grunnet førundersøkelser, informasjon og drypping.

Operasjoner utføres på mandager og onsdager.

Før operasjonen

På onsdagen uke før operasjonen finner sted, blir det lagt inn e-resept på øyedråper Nevanac og Spersadex med Kloramfenikol. Disse kan hentes på valgfritt apotek. Øyet som skal opereres  skal da dryppes med Nevanac 3 ganger dagen før (morgen, middag, kveld) og samme dag som operasjonen. Har du time tidlig om dagen holder det med å dryppe en gang før du kommer. På resepten vil det stå hvilket øye som skal opereres først.

Etter operasjonen

Du skal fortsette å dryppe med Nevanac 3 ganger daglig etter operasjonen. I tillegg skal du dryppe med Spersadex med Kloramfenikol 3 ganger daglig.

Husk å vente minst 5 minutter mellom de forskjellige dråpene!

Du får med deg et dryppeskjema etter operasjonen. Du får også med deg et skjold som skal brukes om natten i en til to uker for å beskytte øyet når du sover. Du skal ikke klø eller presse på øyet de første ukene!

Dersom du bruker andre øyedråper skal du ta disse som du pleier før og etter operasjonen.

Din vanlige medisinering skal du fortsette med som normalt. Dette gjelder også blodfortynnende medisiner.

 

Hva kan jeg forvente etter operasjonen?

Etter operasjonen kan du leve et normalt liv, men unngå store anstrengelser og bassengbad den første måneden.

Etter operasjonen vil det ta 1-2 døgn før synet begynner å bedre seg.

Hvis øyet blir rødt, gjør vondt og synet blir dårligere - ta umiddelbar kontakt med oss! Dersom vi ikke er tilgjengelig ta kontakt med øyeavdelingen på St. Olav tel: 06800.

Nye briller kan ikke anskaffes tidligere enn 2 måneder etter operasjonen. hvis du trenger en lesebrille før den tid kan en enkel lesebrille ("ferdigbrille") kjøpes hos for eksempel Clas Ohlson og Nille.

Bilkjøring avhenger av hvor godt du ser. De som ikke oppnår fullt syn bør vente med dette til de har vært på første kontroll.

Ulike typer av linser

29. mars 2017 kl. 11:10

Standard linse:

Ved en gråstær operasjon opererer vi, som standard prosedyre, inn en linse for syn på avstand. Etter operajonen må man da bruke en lesebrille for å kunne se liten tekst/gjenstander. Denne linsen er kostnadsfri.

Multifokale linser:

Multifokale linser er linser som opereres inn i øyet på samme måte som standardlinsen, men som har evnen til å gi syn på både fjærnt og nært. Begrensning finnes i nærsynet der den aller minste teksten på for eksempel pakkevedlegg til medisiner som er svært liten. Kostnaden for en slik linse er 5000:- /øye da de ikke dekkes av staten.

Toriske linser:

Toriske linser er linser som fjerner skjevhet i hornhinnen. Hornhinnen bør ha en skjevhet på lik eller mer enn -1,50 Dioptrier. Kostnaden for denne linsen er 2000:- /øye.

Multifokal Toriske linser:

Pasienter med skjev hornhinne over -1,50 Dioptrier kan ønske å få en linse som korrigerer for avstand og nært samt skjevheten i samme linse. Dette er nå mulig med en linse som kalles Multifokal Torisk. Den har samme begrensningsom de rent multifokale linsene når det gjelder den aller minste teksten som for eksempel på pakkevedlegg til medisinerder en brille/forstørrelsesglass kan behøves. Kostnaden for denne linsen er 7000:- /øye.

Resept

8. februar 2017 kl. 10:10

Resept til dråper for bruk i forkant av og etter gråstæroperasjon legges inn som E - resept ved behov.

Det vanlige er at dråpene kjøpes ved konsultasjonen på klinikken før operasjonen.

Fornye resept kan ordnes under konsultasjon eller via vår hjemmeside.